Kalkulator odszkodowań za szkody osobowe Maksymalna rekompensata

100% Bez wygranej, bez roszczeń z tytułu opłat
Nic do zapłaty, jeśli przegrasz.

 • Ofiary obrażeń otrzymują maksymalną rekompensatę
 • Darmowa porada prawna od przyjaznego prawnika.
 • Specjalistyczni radcy prawni z doświadczeniem do 30 lat
 • Dowiedz się, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie 0800 073 8804

Obliczanie roszczenia za doznane obrażenia ciała UK

Kiedy zgłaszasz roszczenie dotyczące obrażeń osobistych, jedną z najważniejszych rzeczy, które chciałbyś oraz powinieneś wiedzieć, jest to, ile odszkodowania możesz uzyskać. Nasza kancelaria poprowadzi Cię przez roszczenie oraz pomożemy Ci dowiedzieć się, jak obliczana jest rekompensata za uszczerbek na zdrowiu. Nie zawsze tak proste jak się wydaje, zwłaszcza jeśli cierpisz z powodu kontuzji na skutek doznanego wypadku.

Obliczanie roszczenia za doznane obrażenia ciałaPoniżej przedstawiamy różne przykłady tego, ile niektóre roszczenia mogą być warte, ale ponieważ kwoty mogą się różnić ze względu na indywidualne okoliczności, sugerujemy skontaktowanie się z nami w celu omówienia Twojego wypadku. Możesz z zaufaniem powierzyć nam swoją sprawę dla jednego z naszych prawników lub doradców, którzy będą w stanie zapewnić dokładniejszą ocenę sytuacji, w której się znalazłeś.

Istnieje wiele różnych form obrażeń ciała, od wypadków drogowych po zaniedbania medyczne . Ogólna zasada mówi, że wszystkie te formy działania mają takie samo podejście prawne.

Jest kilka różnych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu rekompensaty, co czyni to dość skomplikowanym procesem. Jeszcze trudniejsze staje się to, że wszystkie roszczenia dotyczące szkód to jest uszczerbku na zdrowiu, nie wchodzą w zakres jednej sprawy sądowej.

Sposób naliczania odszkodowania za szkody osobiste

Wysokość odszkodowania jest zwykle wprost proporcjonalna do rozmiaru szkody poniesionej przez osobę poszkodowaną. Zasadniczo oznacza to, że im cięższa jest Twoja szkoda, tym wyższa jest kwota odszkodowania, jakiej oczekujesz.

Twój osobisty adwokat do spraw obrażeń obliczy przybliżoną wartość na podstawie dwóch czynników – ciężkości urazu oraz wszelkich mentalnych i emocjonalnych naruszeń, które spowodował doznany uraz. Jeśli jeszcze nie znalazłeś adwokata, skontaktuj się z nami, aby porozmawiać jednym z naszych wykwalifikowanych specjalistów. Wstępna konsultacja jest bezpłatna i po konsultacji nie masz żadnego obowiązku korzystania z naszej firmy prawniczej.

Następujące rodzaje odszkodowań za szkody osobiste na skutek wypadku, pozwolą Ci uzyskać podstawową wiedzę na temat tego, jak to zrobić, aby móc obliczyć przybliżoną ocenę Twojego roszczenia z tytułu obrażeń.

Różne rodzaje odszkodowań za szkody osobiste

1. Ogólne obrażenia

Ogólne obrażenia są to szkody, które odnoszą się do bólu i cierpienia danej osoby. W Szkocji ogólne szkody są określane jako ” Solatium”. Choć może to zabrzmieć dziwnie, istnieje taki rodzaj “cennika”, który został stworzony przez nasz system prawny. Używając tego cennika jako punktu odniesienia przy obliczaniu odszkodowania za różnego rodzaju urazy i choroby.

Mimo że podane liczby nie są dokładną kwotą, zwykle występuje tendencja do żądania rekompensaty w ramach określonego przedziału. Poniżej podano przykłady średnich kwot, o które zwykle się staramy, przy obliczaniu różnych rodzajów roszczeń dotyczących szkód osobistych, doznanych na skutek wypadku. Aby uzyskać fachową poradę na temat tego, jaka jest prawdziwa wartość Twojego roszczenia, powinieneś skontaktować się z naszym prawnikiem do spraw obrażeń ciała . Pamiętaj, że na całkowitą kwotę Twojego odszkodowania będą składały się wszystkie sześć punktów wymienionych powyżej. Dlatego też bardzo ciężko jest od razu podać zakres finansowy Twojego roszczenia, ponieważ nie zawsze możemy od razu przewidzieć Twoje straty finansowe oraz zakres powrotu do zdrowia czy ewentualnie zaleconego leczenia.

 • Kwoty za rekompensatę za uraz głowy

Każde obrażenie głowy jest poważnym oraz ciężkim problemem zdrowotnym, szczególnie, że stwarza ono ryzyko obrażeń mózgu. Osoba cierpiąca z powodu niewielkiego urazu głowy, lecz bez uszkodzenia mózgu może mieć prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości od około 3,000 £ do 6,000 £. Nie mniej jednak poważne uszkodzenie głowy i mózgu może spowodować odszkodowanie w wysokości 20,000 £.

Nie ma górnej granicy rekompensaty za uszkodzenie mózgu. Zwykle zależy to od stopnia uszkodzenia. Zdarza się tak, że na skutek obrażeń mózgu występuje całkowite lub częściowe upośledzenie funkcji życiowych. W skrajnych przypadkach są to długotrwałe urazy. Warto podkreślić, że takie urazy mogą zbierać śmiertelne żniwo. Opisane powyżej przypadki wyceniane są indywidualnie, ze względu na swoją złożoność.

 • Wysokość odszkodowań za obrażenia psychiczne lub psychiczne

Wysokość odszkodowania, które można uzyskać za obrażenia psychiczne, zależy od stopnia “szkody”. Jeśli krzywda psychologiczna zostanie uznana za tymczasową, a prognozy są takie, że wkrótce wszystko z Twoim zdrowiem psychicznym, wróci do normy, typowe roszczenie opiera się na kwocie w przedziale od 4,000 £ do 10,000 £

W przypadku obrażeń psychicznych i psychiatrycznych, które są bardziej poważne lub trwałe, rekompensata finansowa może dochodzić nawet do 50,000 £.

 • Wysokość odszkodowań za urazy w górnej części ciała

Niewielkie rany znajdujące się na górnej części ciała (w tym na szyję i ramiona) mogą uzasadniać rekompensatę w wysokości od 4,000 £ do 6,000 £. Poważniejsze obrażenia mogą skutkować pomyślnymi roszczeniami przekraczającymi kwotę 10,000 £.

 • Wysokość odszkodowań za urazy pleców

Urazy pleców mogą być niezwykle bolesne i wyniszczające zdrowie fizyczne. Co więcej, istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia kręgosłupa, gdy następuje jakiekolwiek uszkodzenie pleców. Może to spowodować poważne ograniczenia mobilności lub w skrajnych warunkach, paraliż. Rekompensata za urazy kręgosłupa może znajdować się w przedziale od 6,000 £ do 20,000 £.

 • Wysokość odszkodowań za urazy ramion, dłoni lub nadgarstków

Najtrudniejsza kwestia w działaniu z urazami ramion, dłoni lub nadgarstków polega na tym, że trudno jest obliczyć potencjalną stratę, jaką może ponieść osoba poszkodowana po zranieniu w tych właśnie obszarach ciała. Nierzadko zdarzają się mniej poważne obrażenia w wysokości od 3,000 £ do 5,000 £, podczas gdy uraz, który prowadzi do trwałej formy niepełnosprawności lub utraty mobilności, może prowadzić do odszkodowania w wysokości od 10,000 £ do 30,000 £.

 • Wysokość odszkodowań za obrażenia za dolne partie ciała

Niższy obszar ciała obejmuje wszelkiego rodzaju urazy kostek, kolan, bioder i nóg. Podobnie jak w większości innych przypadków, powaga urazu pomoże w ustaleniu wysokości odszkodowania, o które może ubiegać się osoba poszkodowana.

Wnioski o odszkodowanie za mniej poważne obrażenia, które mają dużą szansę na odzyskanie roszczenia, mogą wynosić kwoty w przedziale od 3,000 £ do 10,000 £. Bardziej poważne obrażenia, które prowadzą do trwałej niepełnosprawności, utraty mobilności lub ciągłego bólu, mogą potencjalnie sięgnąć kwoty 25,000 £.

2. Roszczenie o utratę zarobków

Prawo zostało sformułowane w taki sposób, że jeśli osoba poszkodowana nie może kontynuować pracy z powodu urazu, może poprosić o odszkodowanie jako sposób na wyrównanie utraty dochodów. Nie ważne czy pracujesz jako osoba zatrudniona przez agencje, osoba zatrudniona na kontrakt, właściciel czy współwłaściciel firmy. Wystarczy, że przedstawisz nam swoje odcinki wypłat, wyciągi z konta bankowego lub rozliczenia podatkowe, za okres przed wypadkiem oraz za okres nieobecności w pracy. Na podstawie tej dokumentacji będziemy w stanie wyliczyć Twoją średnią zarobków przed wypadkiem i tym samym porównać z Twoim czasem nieobecności w pracy, tego co zostało Ci wypłacone. Uzyskana w powyższy sposób kwota, ukaże nam Twoją faktyczna utratę dochodu. Jeśli na skutek urazu utraciłeś swoje płatne dni urlopowe, w opisany powyżej sposób, będziemy w stanie starać się również o rekompensatę finansową za te właśnie dni.

Doradcy do spraw obrażeń osobistych zazwyczaj konsultują się z lekarzami, aby ustalić, ile czasu ich klient będzie potrzebował, aby dojść do siebie po urazie i jak długo będą oni na tyle zdrowi, aby wrócić do pracy. Na podstawie tego czasu, zarówno w toku postępowania, jak i później, kwota jest przekazywana do sądu jako sprawiedliwa rekompensata, którą należy przyznać osobie poszkodowanej.

3. Wydatki, które są “Out of Pocket”, czyli te, które ponosisz z własnej kieszeni

Wszelkie wydatki z własnej kieszeni obejmują wszystkie wydatki poniesione w związku z doznanymi obrażeniami fizycznymi oraz psychicznymi. Tak więc wszelkie koszty transportu, dodatkowe koszty utrzymania i inne koszty dodatkowe, które zostały poniesione podczas odczuwania szkody będą liczone jako koszty poniesione z własnej kieszeni. Do takich kosztów możemy zaliczyć na przykład ubrania, które zostały zniszczone w czasie wypadku, obuwie, rozdarta biżuteria, połamane okulary, czy uszkodzony telefon – pod warunkiem, że posiadanie go było dozwolone w określonych warunkach, na przykład w miejscu pracy.

4. Roszczenie o rekompensatę z tytułu usług opieki

Dodatkowe kwoty z tytułu świadczenia usług przysługują osobom, które zostały ciężko ranne i wymagają dodatkowego poziomu opieki przez profesjonalną obsługę medyczną lub opiekę, wprowadzoną przez rodzinę, przyjaciół, itp. W niektórych przypadkach rekompensata przysługuje nawet członkom rodziny, którzy muszą zadbać o potrzeby osoby, która doznała wypadku i tym samym nie była w stanie sprostać codziennym obowiązkom takim jak: gotowanie, sprzątanie, zakupy, prace ogrodowe, pomoc w opiece nad dziećmi, pomoc w opiece nad zwierzętami, itp.

Jest to niezwykle pomocna kwestia, ponieważ wystarczy, że podasz nam informacje takie jak: okres pomocy, ilość godzin dziennie, zakres pomocy. Straty te zostaną wyliczone w oparciu o raport medyczny. W związku z tym pamiętaj, aby poinformować na spotkaniu z lekarzem orzecznikiem poinformować go o tego typu efektach po wypadku. Spotkanie z ekspertem zostanie zaaranżowane przez naszą kancelarią na odpowiednim etapie sprawy.

5. Utrata członka rodziny

Ta kategoria odszkodowania dotyczy tylko kilku tragicznych sytuacji, takich, w których pewne osoby straciły swojego małżonka, dziecko lub rodzica.

W razie wypadku, którego skutkiem jest śmierć bliskiego członka rodziny, pozostali członkowie rodziny mogą poprosić o pewną sumę jako odszkodowanie za tę tragiczną oraz nieocenioną stratę. Zazwyczaj żądana kwota jest obliczana za pomocą określonej formuły przez radców prawnych.

6. Utrata wsparcia finansowego w razie śmierci członka rodziny

Jeśli członek rodziny, który dostarczał fundusze na rodzinę w postaci dochodów, umiera, wówczas reszta rodziny może poprosić o odszkodowanie jako formę spłaty z tytułu utraty wsparcia finansowego. Na przykład, jeśli człowiek poszkodowany w wypadku, umarł na skutek obrażeń, a który jest jako jedyny w rodzinie pracuje, w związku z czym rodzina nie ma żadnego wsparcia finansowego, jego żona i dzieci mogą prosić o odszkodowanie w tej kategorii.

O jak wysokie odszkodowanie za szkody osobiste można rościć?

Jak wykazaliśmy powyżej, możemy obliczyć, jak wysokie odszkodowania możesz uzyskać za różnego rodzaju roszczenia z tytułu obrażeń ciała. Mogą one dotyczyć różnych roszczeń o wypadki, takich jak roszczenia z tytułu wypadku przy pracy, roszczenia z tytułu wypadku samochodowego, roszczenia z tytułu urazów kręgosłupa i tak dalej. Poniżej znajduje się tabela z oszacowanymi danymi liczbowymi, które pokazują przykładowe kwoty odszkodowania za szkody osobiste, które można otrzymać za złożone roszczenie.

URAZINTENSYWNOŚĆ URAZUKWOTAKOMENTARZE
Uraz AchillesaNiezwykle ciężki19,920 £ - 30,630 £Przecięte ścięgno Achillesa, ograniczony ruch kostki.
Uraz AchillesaUmiarkowany10,040 £ - 16,800 £Częściowe zerwanie ścięgna Achillesa / znaczna kontuzja. Rozpatrywane czynniki obejmują leczenie wymagane, poziom bólu i cierpienia, każdą niepełnosprawność.
Uraz AchillesaŁagodny5,800 £ - 10,040 £Niektóre uszkodzenia ścięgna Achillesa mogą mieć wpływ na wsparcie kostki.
Uraz kostkiNiezwykle ciężki39,910 £ - 55,560 £Najcięższe urazy kostki, które mogą powodować deformacje, zwyrodnienia stawów i potencjalną amputację.
Uraz kostkiOd umiarkowanego do ciężkiego10,960 £ - 39,910 £Złamania, rozległe leczenie, niepełnosprawność to tylko kilka czynników, które będą brane pod uwagę przy obliczaniu poziomu odszkodowania za urazy kostki w tym przedziale.
Uraz kostkiŁagodnyDo 10,960 £Mniej poważne urazy kostki, takie jak złamania kostki, skręcenia kostki. Czynniki brane pod uwagę to ilość wyleczenia, ból, blizny itp.
Uraz rękiNiezwykle ciężki76,650 £ - 239,140 £Ten zakres kompensacji obejmuje amputację obu kompletnych ramion, amputację pojedynczego ramienia lub amputację ramienia częściowo lub całkowicie. Przyszłe ograniczenia również będą brane pod uwagę.
Uraz rękiCiężki31,212 £ - 1044,370 £Do głównych ograniczeń i niepełnosprawności obecnych w jednym lub obu ramionach i powoduje znaczny ból i cierpienie.
Uraz rękiMniej poważny5,280 £ - 21,210 £Przedstawiony zakres jest przeznaczony dla osób, które doznały ograniczenia ruchu i / lub niepełnosprawności w ramionach, ale następuje znaczna poprawa. Proste fracutres przedramienia powinny znajdować się na dolnym końcu wspornika.
Kontuzja plecówCiężki30,910 £ - 128,320 £Ciężkie obrażenia górnego lub dolnego grzbietu, prawdopodobnie powodujące paraliż lub jakiekolwiek powiązane problemy z narządami w dolnej części ciała.
Kontuzja plecówUmiarkowany9,970 £ - 30,910 £Ten zakres wartości kompensacji może obejmować szeroki zakres urazów kręgosłupa, takich jak ucisk kręgów lędźwiowych, uszkodzenie więzadeł lub tkanek miękkich, stały ból i / lub dyskomfort.
Kontuzja plecówŁagodnyDo 9,970 £W przypadku mniej poważnych urazów kręgosłupa, takich jak naprężenia i skręcenia, urazy tkanek miękkich, poślizgnięcie dysku, ból mięśni. Rozważano również takie czynniki, jak czas powrotu do zdrowia i leczenie.
Uraz uszuNiezwykle ciężki72,320 £ - 87,410 £Całkowita utrata słuchu z powodu urazu.
Uraz uszuOd umiarkowanego do ciężkiego24,950 £ - 366,410 £Całkowity ubytek słuchu w jednym z uszu. Ostateczna kwota odszkodowania zależy od tego, w jaki sposób ubytek słuchu dotyka daną osobę.
Uraz uszuŁagodny£££ - 36,310 £Ten zakres kompensacji przyznawany jest za ubytek słuchu w jednym lub obu uszach oraz za osoby cierpiące na szum w uszach z powodu urazu lub środowiska pracy.
Uraz łokciaNiezwykle ciężki32,120 £ - 43,710 £Całkowite ograniczenie ruchu łokcia, które spowodowało niepełnosprawność lub wymagało operacji.
Uraz łokciaMniej poważny12,480 £ - 25,510 £Z powodu urazu łokcia obecnie występuje ograniczenie ruchu ramienia, ale nie powoduje znaczącej niepełnosprawności i nie jest wymagana duża operacja.
Uraz łokciaŁagodnyDo 10,040 £Uraz łokcia, który jest łagodny do umiarkowanego, który teraz powoduje ból, ale całkowity ruch jest możliwy.
Uraz okaNiezwykle ciężki43,710 £ - 214,210 £Utrata wzroku w jednym oku i niewielka utrata w drugim lub utrata wzroku w obu oczach otrzymają maksymalną rekompensatę.
Uraz okaOd umiarkowanego do ciężkiego7,270 £ - 43,710 £Ten zakres kompensacji urazów ma bardzo ograniczone widzenie w jednym oku lub utratę wzroku w jednym oku.
Uraz okaŁagodny1,760 £ - 6 ,960 £Ból w oku, problemy z widzeniem lub chwilowa utrata wzroku w oku.
Uraz twarzyNiezwykle ciężki14,380 £ - 77,580 £Twarzy zniekształcenie i poważne blizny może uzasadniać gdzieś w tym zakresie odszkodowania szkody. Waga odszkodowania określa wysokość przyznanego odszkodowania.
Uraz twarzyOd umiarkowanego do ciężkiego1,850 £ - 366,10 £Ten zakres kompensacji obejmuje proste złamania wielu złamań i pęknięć w okolicy twarzy, na przykład nosa.
Uraz twarzyŁagodny1,360 £ - 23,980 £Kwoty te obejmują mniej poważne blizny w stosunku do tego, co można uznać za błahe blizny.
Uraz palcaŁagodny - Ciężki£££ - 29,290 £Ponieważ kompensacja może się różnić w zależności od tego, które palce są uszkodzone, nasilenia urazu, słabszego uchwytu itp., Radzimy skontaktować się z nami w celu omówienia rodzaju urazu palca.
Uraz stopyNiezwykle ciężki66,930 £ - 160,600 £Zakres ten obejmuje amputację jednej lub obu stóp oraz sposób, w jaki może wpływać na życie osób.
Uraz stopyOd umiarkowanego do ciężkiego10,960 £ - 55,830 £Poważne obrażenia jednej lub obu stóp powodujące ograniczenie, złamanie lub niepełnosprawność stopy.
Uraz stopyŁagodnyDo 10,960 £Zakrycie urazu stopy, która powróci do zdrowia.
Uraz rękiNiezwykle ciężki11,520 £ - 160,600 £Ten zakres kwot rekompensaty obejmuje amputację jednej lub obu rąk lub jeśli dłoń jest całkowicie bezużyteczna z powodu obrażeń.
Uraz rękiOd umiarkowanego do ciężkiego4,406 £ - 10,580 £Zmiażdżyć urazy ręki, przenikliwe rany, głębokie rany. Górny koniec bracket będzie w przypadkach, gdy strona wnosząca roszczenie nie jest w stanie prawidłowo posługiwać się ręką.
Uraz rękiŁagodny730 £ - 3,460 £Drobne uszkodzenia tkanek miękkich, rany penetrujące, zmiażdżenia, czas odnowy wynosi 6 miesięcy lub krócej.
Uraz głowyNiezwykle ciężki224,8 800 £ -
322,060 £
Ofiary, które nie reagują z powodu poważnego uszkodzenia mózgu i nie reagują lub które mogą być określane jako stan wegetatywny.
Uraz głowyUmiarkowanie ciężkie174,620 £ - 224,800 £Służy do wyłączenia z uszkodzenia mózgu, utraty czucia w kończynach, zmiany osobowości i / lub upośledzenia umysłowego.
Uraz głowyUmiarkowany34,300 £ - 174,620 £Przypadki, w których pamięć może mieć wpływ ze zmniejszoną zdolnością do pracy w cięższych przypadkach, w których nie ma szans na pracę, zmianę osobowości, wysokie ryzyko epilepsji.
Uraz głowyŁagodny1,760 £ - 10,180 £Urazy głowy, które nie spowodowały uszkodzenia mózgu lub bardzo małe uszkodzenie mózgu, ale uraz głowy może mieć trwałe skutki.
Kontuzja kolanaSilny20,880 £ - 76,690 £Niepełnosprawność z powodu urazu kolana, poważnego uszkodzenia mięśni, marnotrawstwa mięśni i uszkodzenia tkanek miękkich.
Kontuzja kolanaUmiarkowanyDo 20,880 £Niewielka niepełnosprawność z powodu urazu kolana, uszkodzenia mięśnia, chrząstki, tkanki miękkiej, która powoduje ból i cierpienie.
Uraz nogiNiezwykle ciężki78,100 £ - 224,800 £Amputacja jednej lub obu nóg. Zakres kompensacji bierze również pod uwagę amputację nogi poniżej lub powyżej kolana.
Uraz nogiOd umiarkowanego do ciężkiego22,230 £ - 76,730 £Urazy nóg, które spowodowały ograniczenie ruchu i niepełnosprawności, które mogą mieć długotrwałe prognozy.
Uraz nogiMniej poważnyDo 22,230 £Od prostych złamań nóg, złamań lub uszkodzenia tkanek miękkich, które wpłynęły na złamania nóg mięśni z niepełnym powrotem do zdrowia.
Uraz szyiNiezwykle ciężki36,240 £ - 118,240 £Bardzo ciężkie obrażenia szyi, które powodują problemy z poruszaniem się w innych częściach ciała.
Uraz szyiOd umiarkowanego do ciężkiego6,290 £ - 30,690 £Szyja pęka, powodując ból podczas ruchu, powodując sztywność i niemożność użycia pełnego ruchu szyi osoby.
Uraz szyiŁagodnyDo 6 290 £Urazy typu kręgosłupa mogą zależeć od czasu trwania urazu, jak bolesne jest obrażenie i jakie jest długoterminowe rokowanie.
Uraz ramieniaSilny10,180 £ - 388,280 £Paraliż, drętwienie kończyn, ograniczenie ruchu z powodu urazu szyi i barku.
Uraz ramieniaUmiarkowany6,290 £ - 10,180 £Uszkodzenia tkanek szyi, które mogą trwać przez znaczny czas i które ograniczają ruch w ramieniu i łokciu eersona.
Uraz ramieniaŁagodnyDo 6,290 £Uszkodzenie tkanek miękkich, które powinny powrócić do normy w ciągu roku lub nieznacznie dłużej, powodując lub powodując umiarkowany ból.
Uraz palcaŁagodny - Ciężki£££ -
£ 44,710
Ponieważ rekompensata może się różnić w zależności od tego, które palce są uszkodzone, czy chodzenie jest osłabione itp., Radzimy skontaktować się z nami w celu omówienia rodzaju urazu palców u nogi.
Uraz nadgarstkaŁagodny - Ciężki2,810 £ - 47,720 £Ten brack obejmuje szeroki zakres obrażeń nadgarstka, od prostych złamań nadgarstka do urazów, które spowodowały całkowitą utratę funkcji.

* Wszystkie liczby w powyższej tabeli są szacunkowe i powinny być używane jedynie jako wskazówka tego, ile może wynosić odszkodowanie za dany uszczerbek na zdrowiu. Dzieje się tak, ponieważ każde roszczenie o odszkodowanie jako jednostka indywidualna różni się od każdego następnego. Wysokość odszkodowania, jakie możesz otrzymać za roszczenie o uszkodzenie ciała, może różnić się od pokazanych powyżej liczb szacunkowych. Zadzwoń do nas już dziś, aby uzyskać dokładniejszą ocenę Twoich strat oraz aby poznać przewidywany przebieg Twojego roszczenia. Nasi specjaliści udzielą Ci profesjonalnej porady prawnej oraz odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania – zapraszamy.

  Contact Us

  Fill in your details below for a free callback

  Name :
  Email :
  Phone :
  Services :
  Time to call :

  Latest News